japanese.china.org.cn">
ホーム>>政治
写真が語る中国特殊兵 雪豹突撃隊
発信時間: 2011-12-08 | チャイナネット

 

炎の包囲を突破する

2002年12月に設立された中国武装警察の「雪豹突撃隊」は、国内外で有名な精鋭部隊である。

 

1   2   3   4   5